Universal lamphållare för din eftersökslampa

LuminaClamp är ett universalt snabbfäste/vapenfäste för eftersökslampor som inte kräver några som helst
verktyg för att kunna monteras eller demonteras.

Fästet skadar inte pipan på ditt vapen och det passar till en mängd olika pipor och lampor som ligger inom det
angivn intervallet för respektive storlek.

LuminaClamp ersätter hållare i metall eller hållare som kräver verktyg för att monteras. Passar till de flesta 1″
lampkroppar på marknaden.

Med LuminaClamp har du alltid möjligheten att skifta din eftersökslampa till det vapen som du finner mest
lämpligt för tillfället.

Reportage från: ”Allt om jakt och vapen” och ”Svensk Jakt