Lyckare Consulting har två inriktningar:

Vi inriktar oss på att hjälpa innovatörer och entreprenörer att optimera nya och gamla produkter för praktisk tillverkning.
Att gå från en idé till en realiseringsbar produkt kan många gånger vara svårt då det finns många fallgropar.
Det är här vi kan bidra med en kostnadseffektiv projekthantering då vi har mångårig erfarenhet av produkutveckling och jobbar med tillverkningsprocesser på daglig basis.
Vi kan hjälpa dig att optimera din produkt för tillverkning oavsett om din ide bara finns på ett papper eller om du redan har färdiga 3D underlag och prototyper.
Vi har även kontaktnät för att kunna lotsa dig vidare till nästa steg i processen där du skall beställa verktyg och produktion för din nya produkt.

Våran andra inriktning är träning och rehabilitering av hästar. Detta kan du lästa mer om på Lyckare Consulting Horse Care.